Algemene voorwaarden

Boerderij De Boerinn, Mijzijde 6 3471 GM Kamerik.
tel: 0348 40 12 00 mail: info@deboerinn.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen besloten vennootschap “De Boerinn”, hierna ook “de opdrachtnemer”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan De Boerinn opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Betaling

Bij bedragen groter dan €1.000 vragen wij ongeveer 50% van het totale bedrag als aanbetaling. Deze dient 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Indien deze factuur niet op tijd betaald is nemen wij contact met u op. Het is mogelijk dat wij het resterende bedrag per factuur sturen, ook kunt u het resterende bedrag na afloop van uw bezoek contant betalen of bij ons op locatie pinnen. Bij bedragen kleiner dan €1.000 euro is het mogelijk dat u op de dag van bezoek contant of per pin betaald, ook kunnen wij na afloop een factuur sturen.

Wijzigingen

U kunt het aantal deelnemers tot een week voorafgaand aan uw bezoek wijzigen. Wijzigingen binnen een week zijn helaas niet zonder financiële consequenties. Gaat het om een wijziging van de opdracht die leidt tot een omzet boven de overeengekomen omzet, dan wordt deze aanvullende omzet ook in rekening gebracht. Hierbij moet wel aangegeven worden dat deze wijziging mogelijk is op basis van beschikbaarheid. Wij brengen minimaal de omzetgarantie in rekening. Deze omzetgarantie bestaat uit ongeveer 80% van het totale bedrag bij boeking.

Annuleren

Annuleren kan zonder kosten tot 60 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten. Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Eventuele aankleding van uw bezoek

Het gebruik van vuur en gasflessen op locatie is op enkele plaatsen toegestaan, dit dient ten alle tijden uiterlijk 7 dagen voor bezoek gemeld te zijn. Live muziek dient uiterlijk 7 dagen voor bezoek besproken te zijn, dit is binnen bepaalde tijden mogelijk.
Alle schoonmaakkosten zijn inbegrepen. Het gebruik van confetti, rijst of andere middelen die extra schoonmaaktijd met zich meebrengen zijn niet toegestaan. Mocht het toch gebruikt worden, dan brengt Boerderij de Boerinn minimaal € 200,- in rekening. Mocht u bepaalde materialen of cadeaupakketten van te voren willen leveren aan Boerderij de Boerinn, dan dient dit uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de levering gemeld te zijn.

Nieuws- en reclameberichten

Boerderij de Boerinn stuurt mogelijk één of meerdere keren per maand een nieuws- en reclamebericht op basis van de verzamelde contactgegevens door de optie of reservering.Ontvangers staan vrij zich uit te schrijven/ aan te geven deze berichten niet langer te willen ontvangen.

Overige voorwaarden

Gasten zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan activiteiten of buffetten kunnen bemoeilijken of beïnvloeden te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
Het ontbreken van een zwemdiploma is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde activiteiten zal geen nadelige gevolgen hebben. Boerderij de Boerinn en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers. Het programma vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid in gevaar komt. Boerderij de Boerinn zal in dit geval haar best doen een alternatief aan te bieden. Alle bezoekers dienen zich aan de huisregels van Boerderij de Boerinn te houden.

 

Blijf op de hoogte!

Ontvang kortingen, het laatste nieuws in onze maandelijkse nieuwsbrief in je mail: